Dječije sobe

Naše dječije sobe namijenjene su opremanju soba vaše djece od njihovih najranijih trenutaka pa sve do tinejdžerske dobi. Sigurnost djece naša je glavna nit vodilja već kod samog dizajniranja namještaja i odabira materijala. Osnovnim toplim bojama drveta dodana je paleta boja koje prostor čine zanimljivo zaigranim. Veliki izbor elemenata omogućava da prostor prilagodimo svim aktivnostima djece. Kod planiranja sobe pazit ćemo na to da ista bude sastavljena iz tri cjeline. A to su: cjelina za učenje i igru, cjelina za spavanje i odmor te treća cjelina, prostor za pohranu. Kako bi Vaši mališani bili spremni za svaku novu avanturu, potrebno je da vrijedno rade na razvijanju svoje kreativnosti i načina razmišljanja. Svjesni smo činjenice da njihove glavice primaju toliko novih informacija na dnevnom nivou. Želeći da im olakšamo proces učenja i sticanja iskustva, u ponudu smo uvrstili pouzdane komade namještaja koji će rad učiniti zabavnim, a odmor od rada kvalitetnim. Neka Vaši najmađi uživaju u svakom novom danu.